Списък на лицензираните екскурзоводи на български език           по градове и провинции, положили РЕДОВНИ ИЗПИТИ за упражняване на екскурзоводската професия в Италия

Рим и Ватикана

Валтер Андреани  - тел. 0039 338 7369644 - walterandreani@libero.it

Софи Челбова - тел. 0039 392 8454437 - sophieche@alice.it  

Венета Ненкова  www.bestguida.com - тел. 0039 348 3530943 - venetanenkova@yahoo.it

Паулина Пимперова- www.ekskurzovodvrim.com -тел. 0039 3478266132-paulinapimperova@libero.it

Катя Илиева - www.tourguide-rome.com - тел. 0039 393 0328131- katia.ilieva@gmail.com

Барбара Нерони - тел.0039 3335422766 - barbara_neroni@libero.it

Мария Розария Палмачи - тел. 0039 3333894933 - maria.palmacci@gmail.com

Маня Кавалджиева - тел. 0039 328 6974 957 -  maniakaval@tin.it

Биляна Христова - тел. 0039 3387832800 - tourguideinrome25@gmail.com

 

Витербо и Туша

Софи Челбова -тел. 0039 392 8454437 sophieche@alice.it

 

Неапол и провинция

Велислава Йорданова- https://velislavay.wix.com/bgekskurzovoditalia , velislavay@libero.it

Антоанета Андонова - тел. 0039 3398750528 - guidapompei@libero.it

 

Флоренция и провинция

Славомир Лазаров - http://slavomir.ru - тел. 0039 338 3932575 - slavomir@hotmail.it

Мирела Бонарини - тел. 0039 055 6122034 - 0039 380 3686254 -  m.bonarini@gmail.com

Йорданка Панайотова - www.digiweb.it/bonarini/bulgaria.html  тел. 0039 330271017 - bonarini@gmail.com

Здрава Русева - тел. 0039 3356543016 - ruseva13@gmail.com

Младенова Улисе - тел. 0039 3291932453 - ulissemladenova@yahoo.it

 

Сиена и провинция

Силвия Манолова - тел. 0039 338 8375 178 -  manolovasilvia@tiscali.it

 

Венеция и провинция

Лаура Бумбалова - тел. 0039 347 415 99 25 - laura.bumbalova@gmail.com

 

Тревизо и провинция  

Диана Николова - тел. 0039 - 338-7046294, е-mail: didide@libero.it , http://guidaturisticatreviso.it

 

Падуа, Верона и провинция

Донка Тодорова - тел. 0039 3358448939 - donkatodorova@libero.it

Силвия Адова - тел. 0039 349 662 952 23 - adova@hotmail.com

 

Милано и провинция

Катерина Панайотова - тел. 0039 348 8716 057 - katerina.panayotova@gmail.com

 

Настоящият списък  се публикува, за да разграничи действително положилите изпит в Италия, от многобройните български екскурзоводи с български лицензи, получени често без полагане на изпити. 

Il presente sito web a carattere esclusivamente gratuito ed uso libero sia a chi naviga su internet, che i professionistti nel settore turistico. Siamo uniti con l'idea di promuovere e difendere la professione turistica, specialmente Guida Turistica Autorizzata in Italia al mercato turistico Bulgaro. Il sito web ed in suoi informazioni, creazione e manutenzione è senza scopo di lucro. Invece le notizie ed i itinerari descritte sono nostra proprietà intellettuale.